Kung Fu met Ego: wie wint?

Deze zomer volgde ik een workshop Internal Kung Fu, The Power of Surrender*. Van tevoren vroeg ik me nieuwsgierig af wat ik kon verwachten. Iets met sierlijke vechthoudingen en oerkreten? Lekker! Wat werd er precies bedoeld met innerlijke kungfu en met de ‘kracht’ van overgave: een soort Kill Bill meets Zelfcompassie?

Na een korte introductie staan we in tweetallen tegenover elkaar. Een vrouw houdt mijn polsen stevig vast, terwijl ik mijn gebogen armen naar voren probeer te strekken. Dat is de opdracht. Maar hoe meer kracht ik zet om haar van me af te duwen, des te vaster haar greep.

Het lukt niet om mijn armen te strekken en dat frustreert me. Bij een andere oefening geeft iemand een duw tegen mijn schouder, links, dan rechts. Ik wankel. Ik merk hoe mijn spieren zich aanspannen, het lichaam zich schrap zet en mijn gedachten zich richten op mijn tegenstander: ‘blijf van me af’ en ‘ga weg’. Weer die irritatie. Ik wil weg. Of een flinke duw teruggeven. En ik baal ervan dat het me niet lukt om te blijven staan.

Pijn/ongemak x Weerstand = meer pijn/ongemak

Tegelijkertijd kan ik er ook om grinniken omdat ik de onderliggende patronen herken uit de mindfulness en de compassietraining. We kennen in ons leven allemaal wel momenten dat we ‘worden vastgehouden’ of ‘een duw krijgen’. De automatische neiging is om ons los te vechten uit situaties die ongemakkelijk of pijnlijk zijn of ervan wegvluchten in een poging pijn en ongemak te vermijden. Vaak tegen beter weten in want hoe feller we ons verzetten (‘ik wil dit niet’), hoe hardnekkiger het probleem zich vastbijt in ons leven. Of gewoon heel geduldig pal voor je neus staan en zodra je even niet oplet het je weer volledig in beslag neemt. Weerstand lost vaak niks op, kost bergen energie en maakt de situatie meestal nog pijnlijker.

En toen begon de magie

De trainer nodigde ons uit om te spelen met het opmerken en loslaten van concepten. ‘Wat geloof je?’ vroeg hij. ‘Geloof je dat er een ander is die je tegenhoudt, of geloof je dat je vrij bent?’ Interessante vraag.

Temeer omdat iemand mij op dat moment feitelijk bij mijn polsen vasthield. Toch wist ik precies wat hij bedoelde. Als iemand je vastpakt volgt automatisch een instinctieve stressreactie van verzet en weerstand, gebaseerd op de eveneens automatische gedachte dat de ander tégen jou is en dat je moet vechten of vluchten om te overleven. Dit gebeurt fysiek (spieren spannen zich aan, de adem stokt, etc), emotioneel (angst, irritatie, boosheid) en mentaal (‘je bent tegen mij’, ‘ik wil dit niet’, ‘ga weg’).

We deden de oefening nogmaals, maar nu zonder ons met kracht te forceren, zonder verzet. ‘Laat het plaatje “de ander is tegen mij” los’ zei hij, ‘Geloof in jezelf. De ander is niet tégen jou, maar mét jou, verbind je, word ruimer en neem hem/haar volledig op in jouw energie. Laat nu een beweging naar voren ontstaan’. Wat er gebeurde was opmerkelijk. Mijn armen strekten zich moeiteloos naar voren en namen de ander mee in de beweging, ondanks haar stevige greep. Degene tegenover mij keek net zo verbaasd als ikzelf. Hoe dan?! Om te checken of het geen toeval was keerden we onze rollen om. Ik ben behoorlijk sterk en kan iemand echt wel klemzetten, maar zo makkelijk als dat lukte vanuit kracht en weerstand, zo wonderlijk bewoog mijn lichaam mee met het hare toen ze afstemde op, ja, waarop eigenlijk?

Ware aard

Telkens herhaalde zich hetzelfde patroon: in eerste instantie belandden we in moeizaam geworstel dat veel kracht kostte en niks opleverde. Vervolgens herhaalden we dezelfde oefening waarbij we de instructie toepasten van het loslaten van reacties en concepten en afstemden op een allesomvattende staat van Zijn. De trainer sprak over ‘Real Being’ wat ik vertaal als ware aard. Van daaruit ontstonden bewegingen die geen enkele moeite kostten en die superkrachtig waren. Niet te stuiten. Ik stond als een rots zo stevig en bewoog tegelijkertijd mee met elke duw die tegen mijn schouder werd gegeven zonder uit balans te raken. Ik bevrijdde me moeiteloos uit elke greep zonder het gevoel te hebben in gevecht te zijn. Het voelde magisch. Vrij. Alles was mogelijk. Wauw! Niet te geloven zó simpel! Als ik er zelf niet bij geweest was zou ik het niet geloven. En daar schuilt de paradox: de oefeningen maakten ruimte voor iets dat groter is dan ‘ik’, de persoon Marlou met haar geschiedenis, haar problemen, haar overtuigingen en verhalen. Juist doordat ‘ik’ er zoveel mogelijk tussenuit ging, kwam die moeiteloze onstuitbare kracht vrij. ‘Ik’ hoef het niet te doen, liever niet zelfs. Zodra ‘ik’ uit de weg ging, kwam er ruimte voor een andere staat van Zijn. Waar ik me wel van bewust was. Maar wie ben ik dan? Wat is mijn ‘ware aard’? En wat heeft dit met mindfulness en compassietraining te maken?

Alles wat je denkt dat je bent, ben je niet

Tijdens de workshop ging het steeds om het opmerken van waaruit je handelt. Het verschil tussen actie en reactie. Dat is mindfulness. Zo vroeg de trainer ons om niet ons gevoel te volgen. In eerste instantie vond ik dat verwarrend want had ik immers de afgelopen jaren niet mijn best gedaan om nou juist wel mijn gevoel te volgen? Hij kwam tegenover mij staan, pakte me stevig vast en zei: ‘Als je handelt naar wat je nu voelt, dan reageer je – tegen mij. Je zult probeert me te overtuigen. Doe dat niet. Laat het verhaal ‘ik ben tegen jou’ los en wees aanwezig. Just Be.’ Ik luisterde naar zijn woorden en sloot mijn ogen om me in stilte te verbinden met de open ruimte van aanwezig zijn, waarop zijn stem de stilte doorbrak: ‘Open je ogen’. Toen ik enigszins verdedigend opmerkte dat ik dat nodig had om me te verbinden met mezelf en af te stemmen op een open, liefdevolle staat van zijn verraste zijn antwoord me: ‘Probeer niet de oefening ‘goed’ te doen, dat is een gedachtenconstructie. Laat het los. Je hoeft niet te proberen te Zijn. Je Bent. Punt’. Hmm, hij had inderdaad wel een punt. Kennelijk dacht ik dat er iets fout zou gaan als ik mijn ogen open hield en bestond de optie van ‘niet genoeg’ naar binnen gaan. Hij was nog niet klaar: ‘nu ben ik liefdevol aanwezig’ is ook een concept. Iets is dat je probeert te bereiken, door van jezelf te (leren) houden. Op het moment dat je stopt met proberen voel je je slecht. Je hebt gefaald. Laat je niet leiden door ego die je vertelt wat je moet doen en hoe je moet zijn. Laat het concept van ego los en verbind je met wie je werkelijk bent. Je hoeft niet te leren jezelf lief te hebben, je BENT Liefde.’

De compassietrainer in mij sputterde nog wat tegen, maar ik wist onmiddellijk dat het waar was wat hij zei en hoe hij verwees naar een ander niveau van bewustzijn. Noem het Boeddhanatuur, Essentie, Ware Aard of ‘Real Being’. Welke naam het ook heeft, allemaal verwijzen ze naar een zachte, stille, open ruimte van Gewaarzijn die niet persoonlijk is, een onuitputtelijke bron is van Liefde, Kracht, Wijsheid en Mededogen. Dit niveau van bewustzijn vraagt om het loslaten van alle beperkende overtuigingen en het zelfbeeld waar ego je in laat geloven. Het overstijgt ego en vraagt om overgave, het loslaten van controle.

Maar dat is niet zo eenvoudig. Want ego = controle. Vanuit ego ben je hier op aarde om te overleven: ik besta, en ik wil niet dood. Alles is erop gericht om mogelijke gevaarlijke situaties en mensen te vermijden danwel te beheersen. Als alles onder controle is kunnen we ontspannen. Het ergste wat er kan gebeuren voor ego is dan ook verlies van controle. Daar zijn we allemaal heel erg bang voor. Ik ook. En dat zit in hele kleine dingen. Als ik mezelf tijdens de workshop hoor zeggen ‘ik wil het graag begrijpen’, zeg ik eigenlijk ‘ik wil de controle houden’. Zolang je probeert de controle te houden, staat ego aan het roer en reageren lichaam en geest op ego-niveau: het lichaam schrikt, zet zich schrap, voelt zich bedreigd door een mogelijke vijand en maakt zich gereed om te verdedigen of te vechten. Het vermogen deze reactiepatronen van ego op te merken en los te laten, dat is wat wordt bedoeld met innerlijke kungfu en de kracht van overgave. Dat luistert heel nauw want ego is slim of beter gezegd sluw: ‘nu ben ik open’ of ‘Ik zal je laten zien hoe ik reageer vanuit mijn ware aard’ is niets anders dan een poging van ego om de controle terug te pakken. Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet!

Daarmee is het lastig voor mij om aan het eind van deze blog nog even samen te vatten waar ik het nou eigenlijk over heb en hoe de realisatie van wie je in essentie bent, je eigen mindfulness en zelfcompassie beoefening kan verdiepen. Want immers: je hoeft geen cursussen meer te doen om bedreven in te raken in liefdevol aanwezig zijn. Je BENT toch Liefde?! Dat klopt. En…. de oefeningen heb je nodig om deze dynamiek te herkennen en te doorzien. Steeds weer opnieuw.

Ware eigenwaarde, Ware Liefde

Mindfulness en zelfcompassie bieden handvatten om je bewust te worden van het strakke jasje waarin ego je gevangen houdt. De meditaties brengen je in contact met een grotere ruimte waarin het mogelijk is om ego-patronen en gedachten te observeren zonder er direct op te hoeven reageren of ze te geloven. Een volgende stap houdt in dat je ook de positie van observator kunt loslaten en te ‘Zijn’ in ego-loos Gewaarzijn. Totdat je denkt: ‘ah, ik begrijp wat er bedoeld wordt, nu ben ik in ego-loos gewaarzijn’. Dan ben je er dus weer uit en heeft ego de ervaring toegeëigend.

Of je stapt – net als ik tijdens de workshop – in de valkuil van het ‘goed’ willen doen van de oefeningen. Je probeert je zo open en liefdevol mogelijk te zijn door te oefenen met ‘zo goed mogelijk te openen’ of ‘ik moet van mezelf houden’. Met als gevolg dat we ons slecht voelen wanneer we niet, of te weinig hebben geoefend in vergelijking met anderen. Of we voelen onszelf beter anderen omdat we elke dag mediteren. Allemaal concepten, constructies van ego die ons vertelt hoe we moeten zijn en wat we moeten doen om ‘goed’ (veilig) te zijn. Daarmee wordt het beoefenen van compassietraining een ego-project. Het maakt dat we voorbijgaan aan waar zelfcompassie en zelfliefde in wezen over gaan. Eckhart Tolle beschrijft het als volgt:

In de vorm zul je, in vergelijking met anderen, altijd inferieur of superieur zijn.

In je essentie ben je in vergelijking met wie dan ook, noch inferieur noch superieur.

Ware eigenwaarde en ware nederigheid komen voort uit deze realisatie.

Herinneren wie je ten diepste, in essentie, bent. Dat is waar spirituele ontwikkeling uiteindelijk over gaat. Nadat ik er een tijd over geaarzeld heb vanuit die overbekende saboteur die zegt: ‘wie ben ik om hierover te schrijven?’, voelt het alsof nu de tijd rijp is om mijn ervaringen te delen. In het besef dat alle pogingen om er woorden aan te geven, ontoereikend zijn. Ik zal er vaker over schrijven in de toekomst. Waarom? We zijn vergeten zijn wie we – in essentie – zijn. Wie we werkelijk Zijn. Als gevolg daarvan maken we onszelf vele malen kleiner dan we zijn. Zonder dat we het in de gaten hebben wordt mindfulness- en (zelf)compassietraining gekaapt door ego om ons zelfbeeld op te krikken en ons beter te voelen. Is het dan overbodig om dit soort trainingen te volgen? Nee, zeker niet. Om ego patronen los te kunnen laten moet je eerst in de gaten hebben dat ze bestaan. Mindfulness en Compassie training maakt je bewust. Dagelijkse oefening maakt je vaardig en loslaten creëert ruimte voor rust en zelfzorg. Maar het is jammer als we geloven dat we een ‘beter’ mens moeten worden dan we zijn. We ontzeggen onszelf de onuitputtelijke bron van kracht en liefde die voor ons beschikbaar is. Altijd. Alles is mogelijk. Er is niets wat jou tegen houdt om te zijn wie je bent (behalve je ego): jij Bent Liefde. Jij Bent Kracht. Jij Bent.

*De workshop werd gegeven door Internal Martial Arts Teacher Marco Iuliano.

Hoe klinkt de stem van je hart?

Regelmatig krijg ik vragen als: ‘Wat doe je precies met die stem-sessies?’, ‘Wat is stembevrijding? Moet je daarvoor goed kunnen zingen?’ of ‘Ga je dan mantra zingen?’, ‘Wat is de link tussen stembevrijding en zelfcompassie?’

De stem van je hart

De stem van het hart spreekt een universele taal die we allemaal verstaan. Denk maar aan iemand die je ‘recht uit het hart’ hebt horen spreken of zingen. Dat gaat voorbij aan techniek of het zingen van de juiste melodie of tekst. Feilloos pikken we de trilling op van de emotionele lading die doorklinkt in de stem. Als deze rechtstreeks ons hart, of onze ziel binnentreedt ‘weten’ we dat het waar is: de puurheid van blije, verdrietige, verlegen of rauwe klanken raakt diep en maakt dat we ons onmiddellijk verbonden voelen met die persoon of dat lied. Omdat je het herkent. Omdat het raakt aan een verlangen om ook jezelf te mogen zijn.

De klank van (zelf)compassie

Je stem is dus een krachtig en gevoelig instrument om uitdrukking te geven aan je eigen unieke zelf. Helemaal mogen zijn zoals je bent, en daar expressie aan geven. Wie wil dat niet? Toch houden we onze emoties vaak in en hebben we allerlei kritische oordelen over onze stem zoals: ‘Ik kan niet zingen’ of ‘Ik ben niet goed met woorden’. We zijn bang dat anderen ons afwijzen want ‘ik zing als een kraai’ of ‘ik stel me vast aan’, ‘ik ben bang dat ik moet huilen’, of ‘ik wil geen ruzie’. Het gevolg is dat we onze werkelijke behoeftes niet uiten en onze stem niet laten horen, niet echt. Traumatische ervaringen onderdrukken we onbewust en zo ontstaan emotionele blokkades en fysieke klachten.

Meditatie, Compassie en Stem(bevrijding)

Ik begeleid je in een veilige en speelse setting tijdens individuele sessies of groepstrainingen om je te bevrijden van beperkende gedachten en gevoelens en de stem van jouw hart te laten klinken. In plaats van je emoties en je behoeftes weg te slikken of ertegen te vechten – iets wat vaak instinctief en automatisch gebeurt – leer je er op een vriendelijke, niet oordelende manier ruimte voor te maken en te luisteren naar wat ze je

te vertellen hebben. Soms maken we samen klanken, soms maak jij ze alleen en soms ontvang je mijn helende klanken in de vorm van een intuïtieve stemheling waarbij ik afstem op wat er in jou leeft. Door expressie te geven aan je gevoelsleven creëer je de mogelijkheid om volledig je eigen ruimte in te nemen, heldere keuzes te maken en je leven de richting te geven die bij jou past.

Stembevrijding en Soul Voice® gaan beide over contact maken met wat er in je leeft en daar klank aan te geven. De helende frequenties van de stem (de jouwe en die van mij) werken als een medicijn om fysieke en emotionele blokkades te laten transformeren.

Ieder zingt zijn/haar eigen lied

hartvol weekend stembevrijding – soul voice – marlou kleve- zelfcompassie – mindfulness

En weet je wat zo mooi is? Het is zowel bevrijdend als helend om niet te worden beoordeeld door anderen of door de grootste criticus: jezelf! Het geluksgevoel dat je ervaart is het effect van je eigen toestemming om te mogen zijn zoals je bent en daarmee een grote ruimte in jezelf te betreden die er aldoor al was. Door deze te vullen met je stem en je liefdevolle aanwezigheid neem je je eigen, unieke plek in op deze wereld.

Ik organiseer een introductieles ‘Stem van je hart op 17 april in Amsterdam en een weekend ‘De Stem van je hart’ van 14 -16 juni 2019.
Een weekend lang mag je je onderdompelen in een verwenprogramma van stilte, meditatie, stembevrijding, je laten verwennen met een Stemheling en genieten van het natuurlijke landschap en de liefdevolle retraiteplek De Maanhoeve in Drenthe. Ik heb er zin in!
Meer informatie over dit weekend lees je hier

Ja ik wil me aanmelden voor een privé sessie of een introductieles!

You are becoming the Song of Your Heart
How beautiful it is, how beautiful it is
As the flower blossoms forth.
Oh my child you never know
What tomorrow brings
So Sing Sing Sing!
Luister hier het hele nummer:
Song of Your Heart Snatam Kaur & Peter Kater

Ik hou van mij, van wie hou jij?

Sinds ik terug ben van de stilte retraite waarmee ik 2019 ben gestart, is het stil in mij. Iets is op zijn plek geschoven: Ik ben thuis. Alles is goed. Ik heb lief en ik word geliefd. Wat een geluk, wat een rust.

Op de heenweg zag het er heel anders uit. Na de kerstdagen en Oud & Nieuw waarin je wordt doodgegooid met reclame en films over romantiek en liefde, was ik in een melancholische bui geraakt. Ik voelde me alleen, miste een liefdespartner en oude vragen rakelden weer op als ‘waar is het misgegaan?’ en ‘zouden we het niet nog eens kunnen proberen?’ Vragen die me ergerden want dat station was immers toch al lang gepasseerd?! Hoezo was ik nu weer (!) in deze oude groef terechtgekomen?
Het grijze weer en de eindeloos lange weg via Drenthe en Groningen naar Noord-Duitsland hielpen daarbij niet echt om me beter te voelen. Eenmaal ingecheckt op mijn kamertje in het retraitecentrum kwam het gevoel in alle hevigheid naar boven. ik voelde me eenzaam en verdrietig, ook al wist ik tegelijkertijd dat mijn gedachten en gevoelens met me aan de haal gingen door het produceren van romantische fantasieën over wat had kunnen zijn. Wat een ingenieus maar ook geniepig raderwerk is dat toch, ons hoofd!

Wat wijs ik op dit moment in mezelf af?

Ik besloot een paar hoofdstukken te lezen uit een boek dat al een tijd in mijn tas zat, ‘Verslaafd aan Liefde’ van Jan Geurtz. Ik geloof inmiddels al lang niet meer dat toeval bestaat, want uitgerekend dit boek op dit moment…
Jan Geurtz legt uit hoe alles wat je buiten jezelf zoekt in feite niets anders is dan wat je op dat moment in jezelf afwijst. De stilte retraite startte voor mij dan ook met de vraag: “Wat wijs ik op dit moment in mezelf af?”

In de uren van reflectie en meditatie die volgden, ontrafelde zich als vanzelf het antwoord. Liefde, en om precies te zijn liefde voor mezelf, eigenliefde. Dat was wat ik afwees. Het liefste wat ik immers wilde in mijn romantische fantasieën was dat mijn liefdespartner mij vertelde hoeveel hij van mij hield. Als dat zou gebeuren, dan zou ik weer gelukkig zijn. Als hij maar van me zou houden…. dan zou ik me geliefd voelen en in een klap van mijn gevoelens van eenzaamheid verlost zijn. OMG uitgerekend ik, expert op het gebied van zelfcompassie en zelfliefde, die toch al zo vaak het pad bewandeld had van liefde en compassie voor mezelf. ik was het – verdorie – wéér kwijtgeraakt! Hoe kon dat nou gebeuren?

Dit is wat boeddhistische teksten bedoelen met ‘verlies van herinnering’

En toch, vanaf het moment dat ik me realiseerde dat het zelfliefde was wat ik afwees, en de confronterende verassing tot me had laten doordringen dat mijn geniale brein me op sluwe wijze om de tuin had geleid gebeurde er ook iets anders. Oordelen en zelfverwijt smolt weg als sneeuw voor de zon en maakte plaats voor compassie. Ik besefte dat dit is waar oude Boeddhistische teksten over schrijven als zij spreken over ‘het verlies van herinnering’. We zijn vergeten wie we in essentie zijn, namelijk Liefde. Keer op keer vergeten we dat alles wat we nodig hebben al in ons aanwezig is, er mist niets, we zijn al-een. Het gevolg van het verlies van herinnering is echter dat we ons alleen en incompleet voelen en op zoek gaan naar geluk en liefde buiten onszelf. Een ander moet ons de liefde geven waar het ons aan ontbreekt. Een ander moet de leegte vullen die we in onszelf ervaren omdat we afgesloten zijn geraakt van onze eigen bron van onuitputtelijke liefde.

Toen dit kwartje viel, vulde mijn hart zich met warme gevoelens tot het letterlijk overstroomde en mijn buik zich vulde met een warm, tintelend gevoel van opwinding. ik had vlinders in mijn buik, en hoe!

Ik had vlinders in mijn buik, en hoe!

Het gevoel is niet meer weggegaan, al zijn de onstuimige tintelingen (de vlinders) veranderd in een rustige, aangenaam gevoel van geborgenheid. Ik ben thuis. Alles is goed. Ik heb lief en ik word geliefd. Wat een geluk. Wat een rust.

Betekent het dat ik nu nooit meer een relatie wil? Tuurlijk niet, ik wil graag de liefde delen, maar het is voor mij niet langer een vereiste om een gelukkig en tevreden mens te zijn. Het is overigens best mogelijk dat ik dit gevoel op een gegeven moment toch weer kwijtraak. Nu weet ik dat hoort bij het leven. Dat ons brein nou eenmaal gevoelig is voor bedreigende gevoelens als melancholie en eenzaamheid. En dat dat een signaal is voor mij om de aandacht niet naar buiten of in fantasie-verhalen te laten verdwijnen, maar tijd te nemen om de aandacht juist dieper naar binnen te richten. Zodat ik me weer kan her-inneren. Dit gedicht van Osho sluit hier mooi op aan:

Liefde kan zich manifesteren als een relatie

maar begint in diepe afzondering.

Als je gelukkig bent in je alleen-zijn,

als je de ander geheel niet nodig hebt,

als de ander geen vereiste is,

dan ben je in staat tot liefhebben.

Als de ander een vereiste is, kun je slechts

exploiteren, manipuleren, domineren,

maar je kunt niet liefhebben.

  Osho

Genieten, mag dat?

Morgen vertrek ik voor een week naar Egypte om te zwemmen met dolfijnen. Toen ik maanden geleden de kans kreeg om mee te gaan wist ik het meteen: ja dit wil ik! En toch voelt het al maanden ongemakkelijk. Mag ik wel ‘zomaar’ een weekje weg om te spelen en te genieten? Een onderhuids schuldgevoel knaagt. Volkomen onterecht, ik weet het. Heel onredelijk ook, maar toch. Ik ga geen training volgen, of zelf een training geven, kortom: ik heb geen ‘echte’ reden om op reis te gaan en kan mijn geld wel beter gebruiken. Dat zegt mijn schuldgevoel. Bovendien heb ik een heerlijke lange, warme zomer achter de rug en al heel veel gezwommen in de zee. Nu moet er weer gewerkt worden. Aan de slag, in plaats van dobberend op een bootje in de zee, beetje plezier maken en nutteloos genieten.

Hoe saboteer je je eigen geluk

We verlangen er allemaal naar. Een gelukkig bestaan en genieten van het leven. Natuurlijk willen we dat. Tegelijkertijd saboteren we ons eigen geluk door onszelf niet toe te staan om te mogen genieten (zoals in mijn geval). Zit je net lekker op de bank met een kopje thee en dan komt al snel dat schuldgevoel, eigenlijk moet ik nog de vaatwasser uitruimen, de mail checken, boodschappen doen. En voor we het weten hebben we onszelf alweer aan het werk gezet.

Een andere saboteur is dat we onszelf niet helemaal durven open te stellen om te genieten. We durven het geluk of het plezier niet volledig te ontvangen. Want stel je voor dat het ophoudt, dan voel je ook het verlies. Om onszelf te behoeden voor teleurstellingen en verlies, houden we – vaak onbewust – onze harten gesloten of maken we ons bij voorbaat al zorgen en ontzeggen onszelf daarmee een ervaring van genieten of van gelukkig zijn! Het gebeurde een paar weken geleden tijdens de zelfcompassietraining. Een van de deelnemers keek me zorgelijk aan en zei: “ik vind de oefening heel fijn, maar ik durf hem niet al te vaak te doen omdat ik bang ben dat ie op een gegeven moment niet meer werkt.”

Of we vinden dat we het niet verdienen, bijvoorbeeld omdat we in het verleden een verkeerde keuze gemaakt hebben of een groot verlies met ons meedragen en daardoor niet kunnen, of mogen genieten van wat het leven ons in het huidige moment biedt.

Mindfulnesstraining helpt je om je ervan bewust te worden dat dit soort patronen in ons aanwezig zijn. Door jezelf niet te veroordelen maar met een knipoog naar jezelf op te merken ‘ah, daar doe ik het weer’, ondersteun je een milde, vriendelijke houding. Onderstaande oefening kan je helpen om plezierige geniet momenten op te merken, inclusief je saboteurs.

Mindful Genieten (oefening)

Sta dagelijks stil bij een ‘geniet-moment’. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het koekje bij de thee, of je cappuccino, misschien een knuffel van je kind, of de warmte op je huid terwijl je even een moment pakt buiten op een bankje in de zon. Merk daarbij op wat voelt in je lichaam, welke emotie(s) je ervaart en welke gedachten er door je heen gaan.
Je kunt het opschrijven in een dagboekje ‘geniet momenten’.

De volgende vragen kun je meenemen ter reflectie:
– Hoe lang kan ik genieten van een plezierig moment, voor ik mezelf weer aan het werk zet?
– Verdring ik plezierige ervaringen, uit schuld of angstgevoel?
– Kan ik mezelf toelaten om plezier ‘helemaal’ te ervaren?

Enjoy 🙂

Dat ga ik ook doen want we gaan niet alleen met de dolfijnen zwemmen – alsof dat niet bijzonder genoeg is – we gaan ook klank maken temidden van dolfijnen. Toen tijdens een vorige reis een aantal mensen spontaan ging sounden in het water gebeurde er namelijk iets magisch: de wilde dolfijnen kwamen en ze bleven. Urenlang brachten ze met elkaar door. Elke dag opnieuw. Samen spelen, dartelen en geluiden maken over en weer. Er was intieme verbinding en communicatie. Het was een magische, helende reis, waarbij één van de deelnemers haar communicatie met de dolfijnen als volgt verwoordde. Ze vroeg hoe de groep de dolfijnen kon ondersteunen en ze antwoordden haar:

Ontspan, speel en stroom en laat je hart stralen als herinnering van de magie die we hier met elkaar hebben ervaren. Laat je licht stralen en de vreugde door je ziel naar buiten komen. Zo brengen we de aarde weer in haar oorspronkelijke staat van Zijn. We zijn zo dankbaar voor deze ontmoetingen met jullie allen. Neem dit mee in jullie harten. We zijn immer verbonden.

Ze vroeg de dolfijnen ook of zij nog adviezen hadden voor hen om mee naar huis te nemen en dit was was wat ze ‘hoorde’:

Heb goede zorg voor jezelf, houd van jezelf. Laat je leven niet al te veel overschaduwen door dagelijkse beslommeringen. Neem voldoende rust en ruimte voor jezelf en je zult zien dat je wat losser komt van alle zwaarte, jullie mensen zijn zo serieus (haha). Herinner je waar het werkelijk om gaat in het leven. Volg je hart, volg je vreugde…

Dit keer bestaat ongeveer de helft van de groep uit Soul Voice mensen, waaronder ik. Ik ben heel benieuwd! De scepticus in mij denkt ‘ja ja, communiceren met dolfijnen, het moet niet gekker worden,’ maar inmiddels heb ik al vaak gemerkt hoe ik mezelf beperk met dit soort kritische gedachten. Mijn intuïtie wist het maanden geleden al: dit wordt een bijzondere week die ik niet mag missen en ik ga mezelf niet langer saboteren met schuldgevoelens en zorgelijke gedachten. Lieve mooie speelse dolfijnen, ik kom eraan!

Je bent waardevol

Daar sta ik dan in mijn feestjurk met, alweer, een diploma. Een van de zovele die ik de afgelopen jaren als trofeeën in mijn prijzenkast heb verzameld. Van de groep van twintig die twee jaar geleden aan deze opleiding begon, sta ik hier nu met slechts drie anderen als officieel ‘gecertificeerd Soul Voice® Practitioner’. Een hele prestatie en reden voor een feestje zou je zeggen, maar ik voel hoe dit papier in mijn handen me helemaal niets zegt.

Het voelt leeg en dat is gek, want diploma’s en certificaten hebben mij jarenlang gelukkig gemaakt. Aan hen ontleende ik een gevoel van waarde. Diploma’s gaven me de bevestiging die ik nodig had om het zelfvertrouwen te voelen dat ik iets kon dat een bepaalde waarde had. Kijk maar, het staat op dit papiertje. Tot nu.

Overigens ben ik niet de enige, onze prestatiemaatschappij is er volledig op ingericht. Diploma’s openen deuren en zijn vaak bepalend voor je inkomen. Toen ik mijn eigen bedrijf begon merkte ik hoeveel waarde er gehecht wordt aan opleidingen: alleen als gecertificeerd coach en trainer kom ik binnen bij bedrijven en worden mijn trainingen vergoed.

Ik ben waardevol om wie ik ben, niet om mijn diploma als bewijs voor wat ik kan.

Niet dat ik tégen diploma’s ben. Ze laten zien dat ik serieus heb geïnvesteerd in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, waardoor ik me kwalitatief kan onderscheiden. Maar waar ik niet langer in geloof is dat mijn ‘waarde’ afhangt van een extern bewijs in de vorm van een diploma. Mijn gevoel van eigen-waarde zit, en oh wat ik ben ik blij dat ik dat nu kan voelen, stevig verankerd in mijzelf. Ik ben waardevol om wie ik ben, niet omdat ik een diploma heb gekregen als bewijs voor wat ik kan.

Nothing to prove

De paradox is dat alle opleidingen die ik de afgelopen jaren heb afgerond met diploma’s en certificaten een belangrijke rol spelen in dat ik me nu voel zoals ik me voel. Mindfulness en zelfcompassie leren me keer op keer dat ik minder streng en veeleisend voor mezelf mag zijn: dat ik al goed bén zoals ik ben en niet hard hoef te werken om een verbeterde versie van mezelf te worden. De diepe sessies die ik heb ondergaan gedurende de laatste supervisieweek van de Soul Voice opleiding hebben ook hun uitwerking niet gemist. Daarin werd duidelijk hoezeer ik geconditioneerd ben dat ik denk dat er altijd iets van me wordt verwacht, dat ik ‘iets moet doen’ om geaccepteerd te worden: dat ik me moet bewijzen om er te mogen zijn. “You got nothing to prove”, was een van de dingen die de opleider tegen me zei tijdens een individuele sessie. Deze zin bleef hangen. Ook toen ik een dag later mijn certificaat van haar ontving. Ineens spatte het hele verhaal als een ballon uit elkaar. Het voelde haast lachwekkend om daar te staan. Ik hoefde immers niemand iets te bewijzen! Had ik me daar zo voor opgedoft?!

Tegelijkertijd is dit moment, dit inzicht ongelooflijk waardevol voor me, juist omdát ik zoveel diploma’s heb behaald. Ik realiseerde me hoe bepalend ze geweest zijn voor mijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hoe ik mijn onzekerheid over mijn eigen ‘waarde’ probeerde te compenseren met kennis en bewijzen van buiten.

Juist daarom kan ik zo goed voelen dat eigenwaarde en zelfvertrouwen niet te koop zijn met diploma’s (al helpt het je wel op weg weet ik als ervaringsdeskundige). De kunst is om de waarde binnenin jezelf te ontdekken. Door je eigen unieke kwaliteiten te omarmen en jezelf te accepteren als de waardevolle persoon die je bent.

En ach, dat wist ik natuurlijk allang, maar kennelijk had ik het nodig om het opnieuw van binnenuit te ervaren. Je kunt dingen nog zo goed ‘weten’ met je hoofd, pas als het een doorleefde ervaring is, kunnen oude patronen loslaten en nieuwe beklijven. Ik ben dan ook zeer dankbaar en kan wel een gat in de lucht springen, zó blij ben ik met dit waardeloze-waardevolle Soul Voice® Practitioner-certificaat. Hoera!!

 

Je hoeft niets te doen, er valt niets te bereiken en er wordt niets van je verwacht.
Je hoeft nergens naartoe, je bent er al.
Sta jezelf toe te mogen zijn zoals je bent, precies zoals je bent op dit moment.

Volg je innerlijke kompas

Ik had een heleboel plannen. Dingen waar ik tijdens de zomerweken ‘eindelijk’ tijd voor zou hebben: een nieuwe training ontwikkelen, audio opnamen uploaden, evaluaties verwerken van de trainingen die ik de afgelopen maanden heb gegeven, nieuwe artikelen schrijven voor nieuwsbrief en website. Is niks van gekomen.

Het is zomervakantie en ik geniet. De tropische temperaturen en de prachtige stille plek in Drenthe waar ik logeerde hielpen om langzaam helemaal uit de ‘doe-modus’ van mijn hoofd te zakken en te luisteren naar de rest van mijn lichaam.

Ik kon zo goed voelen dat ik behoefte had aan ‘niet-doen’. Even geen afspraken en niet achter de computer. Ik wilde buiten ontbijten met het geluid van de vogels, het ruisen van de bomen en de paarden in de wei. Middagdutjes in de hangmat. Rondzwerven door het grote bos om uit te komen bij een meer voor een koele plons.

Regelmatig meldde mijn hoofd zich met zorgen. Als ZZP’er ben je nooit helemaal vrij. Er zit altijd die spreekwoordelijke olifant op je schouder die je eraan herinnert dat je nog je administratie moet doen en nieuwe plannen moet maken, ‘anders heb je straks geen inkomen’. Dan nam ik me voor: ‘morgen ga ik aan de slag’, maar elke volgende dag bracht iets anders dan werk.

En er was ook die andere stem die zei: ‘vertrouw maar, het komt goed. Alles wat je nodig hebt is aanwezig, het komt naar je toe. Het enige wat je hoeft te doen is afstemmen op je verlangen.’

Je weet dat je op het goede spoor zit zodra je dat blije, lichte gevoel opmerkt als er iets op je pad komt waarvan je meteen voelt: ja! Net zoals je diep van binnen weet dat je van je spoor afgeraakt bent als je je bedrukt, zwaar of onrustig voelt zodra je ja zegt tegen iets wat op dat moment misschien heel verstandig of logisch voelt Je wordt er niet blij van en dat is jammer.

In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik dat ik minder avond trainingen wil geven en ruimte wil maken voor opleiden en spreken. Dat is mijn verlangen. En zo werkt het echt, want al snel kwamen de uitnodigingen: een lezing zelfcompassie voor millenials. Ja! Docent persoonlijke ontwikkeling en visie voor HOLOS, een opleidingsinstituut voor massagetherapie. Ga ik doen! Wim en Ida van meditatiecentrum de Maanhoeve nodigden mij nadat ze Hartvol hadden gelezen, uit een ‘hartvol’ weekendretraite te begeleiden. Wauw. En samen met Mila de Koning zal ik begin 2019 een 4-daagse Zelfcompassie Intensive geven. Joepie! Daarnaast meldden jullie je aan voor de compassie jaargroep die in oktober (nog 1 plek!) en loopt de inschrijving voor de zelfcompassie training prima.

En zo heeft mijn najaar vorm gekregen op een manier die precies aansluit bij wat ik graag wil, maar zonder dat ik daar heel hard voor gewerkt heb. Ik heb mijn innerlijke kompas gevolgd. Die er overigens ook voor gezorgd heeft dat mijn administratie op orde is (check) en de nieuwsbrief de deur uit gaat (check).

Mindfulness en zelfcompassie kunnen je helpen om weer in contact te komen met jouw innerlijke kompas. Door te vertragen, bewust te voelen en je zintuigen te openen voor rechtstreekse ervaringen. Nieuwsgierig? Kom naar een introductie of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Zorgen voor anderen vereist zorgen voor jezelf

Of ik een lezing/workshop zelfcompassie wil verzorgen op een jaarlijks congres voor zorgverleners? Het thema: ‘(Blijf) uit je burnout’. Natuurlijk wil ik dat. Ik zie ernaar uit deze groep kennis te laten maken met zelfcompassie en hen te informeren over ‘compassiemoeheid’, iets waar veel zorgverleners mee te maken krijgen. Dus ik zeg ja.

Toch krijg ik bedenkingen: kan ik dat wel? Wie zijn de andere sprekers? Voeg ik wel iets toe? Vermoeiend hoor, die gedachten in je hoofd die er op de een of andere manier nooit op gericht zijn om je beter te laten voelen. Altijd weer die onzekerheid, het vergelijken en de twijfel over je eigen vermogens. Gelukkig ben ik inmiddels een ervaren beoefenaar van zelfcompassie en telkens wanneer de twijfels de kop opsteken beantwoord ik deze in mezelf met: ‘Ik begrijp dat je het spannend vindt om voor een groep professionals te spreken, dat is heel normaal. En je bent goed genoeg’. Dat kalmeert en geeft vertrouwen. Ik heb er zin in.

Dan ontvang ik een bericht van de organisatie dat de hoofdspreker Martin Appelo zeer sceptisch is ten aanzien van gedragsveranderende therapieën en trainingen zoals fysiotherapie en mindfulnesstraining. Uit zijn onderzoek blijkt dat gedragsverandering meestal mislukt. Heel even overweeg ik om af te zeggen. Kan ik wel tegen hem op? Moet ik dat wel willen? Ik besluit wel te gaan (ik ben goed genoeg) en de lezing van Appelo ’s ochtends bij te wonen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee toch? Ik vertrek zonder powerpoint presentatie zodat ik informatie uit de ochtend kan verwerken in mijn lezing en workshop ’s middags. Ik heb nog steeds zin, maar het voelt wel spannend.

Appelo is hilarisch en inderdaad kritisch, cynisch zelfs. Zijn boodschap is helder: slechts één op te tien mensen is in staat tot duurzame gedragsverandering met als voorwaarde dat je zelf echt (écht) wilt veranderen. Anders geef je het binnen een jaar op, of zelfs al binnen een week. Hij heeft een punt. Zelf heb ik met vallen en opstaan een dagelijkse meditatieroutine in mijn systeem gekregen en ik merk hoe moeilijk cursisten het vinden om, week in week uit, te blijven oefenen. Wat Appelo zich vermoedelijk niet realiseert is dat zijn conclusie aansluit bij mijn middagprogramma, waarin de professionals centraal staan. In een poging om iemand te ‘redden’ zijn zorgverleners soms harder aan het werk dan de cliënt zelf. Oefeningen, adviezen, van alles wordt uit de kast gehaald, maar het heeft lang niet altijd het gewenste effect. De cliënt blijft in oude klachtenpatronen en de hulpverlener raakt vermoeid en geïrriteerd. Ook teveel empathie oftewel overbetrokkenheid kan leiden tot zorgverleners moeheid. (Zelf)compassie biedt een tegengif, omdat het helpt om empathie te begrenzen en de balans te houden tussen zorg voor een ander en zorg voor jezelf.

Om oprechte compassie te kunnen voelen voor een ander moet je eerst een basis hebben van waaruit compassie gecultiveerd kan worden. En die basis is het vermogen om contact te maken met je eigen gevoelens en te zorgen voor je eigen welzijn… Zorgen voor anderen vereist zorgen voor jezelf. – Dalai Lama 

Terwijl ik de laatste voorbereidingen tref in de zaal, komt een van de andere middagsprekers binnenlopen en vraagt verbaasd: ‘ik heb het wifi wachtwoord nodig voor mijn powerpoint, maar ik zie dat jij dat niet mee werkt?!’ Ik knik bevestigend, voel het ongemak in mijn lichaam en denk ondertussen ‘ik ben goed genoeg’. Als hij weg is, leg ik even een hand op mijn bonkende hart. Oh wat vind ik het toch spannend om af te wijken van de standaard en mijn eigen weg te volgen.

Het wordt een mooie middag waarin ik mijn kennis en reflecties over de ochtend deel met de zaal. Er is ruimte voor vragen en het delen van ervaringen van anderen. De compassie oefeningen worden dankbaar en nieuwsgierig ontvangen. Om aanwezig te kunnen zijn bij een verhaal over lijden van een ander zonder het contact met jezelf te verliezen, is het noodzakelijk te erkennen dat je zélf ook geraakt wordt. Je bent behalve professional, ook een mens. Andermans pijn en lijden raakt vergelijkbare gevoelens in onszelf. Het gevolg is dat ons lichaam instinctief probeert van deze pijn af te komen, wat zich in de praktijk kan vertalen als het aandragen van oplossingen, adviezen of als ongeduld en irritatie.

Compassietraining biedt handvatten om je eigen geest te kalmeren en gerust te stellen. Hierdoor voelt de persoon waar je voor zorgt zich ook gerustgesteld en gekalmeerd (door hun eigen empathische resonantie). Doe je dat niet, dan gaat het lichaam automatisch en onbewust in de stress stand (vechten, vluchten, bevriezen) en verlies je het contact met de ander, en met jezelf.

Compassietraining biedt handvatten om je eigen geest te kalmeren en gerust te stellen. Door compassie voor jezelf te beoefenen, voelt de persoon waar je voor zorgt zich ook gerustgesteld en gekalmeerd. Dat heet empathische resonantie. Doe je dat niet, dan gaat het lichaam automatisch en onbewust in de ‘overlevings’stand van vechten, vluchten, bevriezen. Met als gevolg dat je het contact verliest met de ander, en met jezelf.

Om er voor een ander te kunnen zijn, is het dus belangrijk dat je er in eerste instantie voor jezelf bent.
Net zoals je in het vliegtuig eerst het zuurstofkapje over je eigen mond moet doen en daarná voor je kind zorgt.

Of zoals ik tijdens de voorbereidingen voor dit congres aandacht en zorg aan mijn eigen stress besteedde, hoe ongemakkelijk ook, en vanuit deze verbinding er helemaal voor de mensen in de zaal kon zijn. Achteraf hoorde ik van de organisatie dat mijn workshop zeer positief was ontvangen. Ik was trouwens wel de enige spreker zonder powerpoint.

Regelmatig geef ik de 8-weekse zelfcompassietraining voor mensen die werken met mensen.
Bijvoorbeeld huisartsen, psychologen, psychotherapeuten en andere zorgprofessionals die in hun werk regelmatig contact hebt met andermans emotionele en fysieke pijn.
De training volgt het originele programma van 8 wekelijkse/tweewekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en geeft je praktische handvatten in een veilige, professionele setting met collega’s.

Ik raad, als therapeut, de training aan voor ons als professionals alsook voor onze cliënten. We zijn immers allemaal mens, en als je iets leert in deze training is het dat je weer in leert zien dat we van oorsprong zoogdieren zijn die verbinding nodig hebben. De verbinding met jezelf is iets wat we vergeten. Misschien omdat we bang zijn wat we aantreffen. Hoe fijn dat je handvaten aangereikt krijgt om hier toch naar te kijken.
(Psychotherapeut)

 

Deze training heeft bij mij een gevoeld inzicht opgeleverd in de relatie met mezelf. Na een lange psychotherapie waarin de herkomst van mijn innerlijke criticus al heel duidelijk was geworden, zorgden de oefeningen uit de zelfcompassietraining ervoor dat ik een keuze heb, dat ik voor verzachting kan kiezen. Ik voel me meer thuis bij mezelf, ontspannen, slaap beter en het maakt me als partner ook zachter. Kortom: deze training heeft me veel gebracht!

(GZ-psycholoog)

Ik geef dit najaar weer een 8-weekse zelfcompassietraining voor zorgprofessionals,
Klik hier voor aanmelden / meer informatie
Marlou Kleve (1969) is gecertificeerd mindfulnesstrainer 1e categorie, compassietrainer MBCL en certified MSC-Teacher.

Mijn hart is zacht en open, ik ben genoeg

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over de overvloed die ik sinds enkele maanden in mijn leven ervaar en hoe dankbaar en gelukkig ik ben dat er zoveel moois op mijn pad komt: het succes van Hartvol, de vele trainingen en coachingstrajecten en niet te vergeten de prachtige set zelfcompassie inspiratiekaarten. Wat jullie nog niet weten, is dat ik naast de vele dankbetuigingen en complimenten in precies dezelfde periode ook een behoorlijke portie kritiek en afwijzing heb ontvangen.

En dat is iets waar ik heel lang heel bang voor ben geweest. Bang om niet goed genoeg te zijn in de ogen van een ander, waarbij de ogen van de ander natuurlijk diep van binnen mijn eigen overtuiging weerspiegelde dat ik, zoals ik ben, niet goed genoeg ben. Gedreven door perfectionisme en faalangst werkte ik jarenlang keihard om mezelf te verbeteren en te voorkomen dat ik fouten zou maken of dat iemand kritiek op mij zou kúnnen hebben. Ik was voortdurend op zoek naar waardering en bevestiging van anderen, in een vruchteloze poging het gat van niet goed genoeg zijn in mezelf te vullen. Ik ontwikkelde bovendien allerlei strategieën om negatieve oordelen van anderen niet te voelen. Hadden mensen kritiek op mij? Dan had ik nog fellere kritiek op hen (vechten). Ik overtuigde mezelf en de ander van diens ongelijk door te verdedigen en te rechtvaardigen (vechten). Of ik keerde ‘de aanvaller’ de rug toe en wilde niets meer met diegene te maken hebben (vermijden en vluchten). Natuurlijk was ik zelf mijn grootste vijand met venijnige zelfkritiek, waardoor de kritiek van anderen me minder leek te raken.

Zonder dat ik het in eerste instantie zelf in de gaten had, heb ik geleerd om op een compassievolle manier om te gaan met kritiek en het gevoel van tekortschieten. Hoe? Door zelf nog maar weer eens door de modder te gaan. Vlak voor de publicatie van mijn boek was ik erg bang dat met name collega-trainers kritiek zouden hebben. Het tegendeel gebeurde, ik ontving veel complimenten. En toch kreeg ik op een andere manier te maken met precies datgene waar ik zo bang voor was: het verwerken van kritiek. Twee voorbeelden uit een serie van vele andere:

Vinden jullie mijn programma niet goed genoeg? Dan zoeken jullie het toch lekker allemaal zelf uit

Een voorbeeld

Halverwege een trainingsdag voor leidinggevenden merkte ik bij enkele deelnemers weerstand tegen het programma dat ik had voorbereid. Omdat ik het belang van de groep vooropstelde, besloot ik samen met de andere trainer tijdens de lunchpauze om onze rollen om te draaien. Een deel van de weerstand was namelijk tegen mij gericht. Ik nam de plek in van observator en mijn collega begeleidde een aangepast programma. In het zicht van de groep oefende ik die middag om mezelf niet af te sluiten achter een muur van arrogantie en stilzwijgen (‘Vinden jullie mijn programma niet goed genoeg? Dan zoeken jullie het toch lekker allemaal zelf uit’). En niet in de valkuil te stappen van de vechter om alsnog verwoede pogingen te doen om de groep ervan te overtuigen dat ik echt, heus wel een goed programma in elkaar had gezet en een goede trainer ben. Hoe makkelijk was het geweest om kritiek te hebben op de groep en ze af te serveren (‘Ze snappen er niks van’). Dat deed ik dus niet.

Wat dan wel?
Ik ademde compassie in voor mezelf en was me ervan bewust hoe moeilijk dit voor mij was. Ik vertelde mezelf dat mijn programma niet aansloot bij alle deelnemers, maar dat het daarmee geen slecht programma was. Dat ik niet voldeed aan ieders verwachtingen, maar dat ik daarmee geen slechte trainer was. Ik ademde compassie uit voor de groep en wenste ze een leerzame middag toe, want dat was immers waarom ze hier waren. Allerlei ongemakkelijke gevoelens gingen door me heen, zoals schaamte (‘Wat denken ze nu wel niet over mij?’) en verlorenheid (‘Wat kan ik nu nog doen, wie ben ik, als ik niet voor de groep sta?). Het was lastig om deze gevoelens toe te laten zonder me terug te trekken en zonder me erdoor te laten overweldigen (‘Zie je wel, ik ben een slechte trainer!’). Op een diepere laag erkende ik mijn behoefte om me gewaardeerd te voelen en speciaal. Ik wil die trainer zijn waar ze het nog dagen, nee, wéken over hebben. Af en toe streek ik met mijn handen over mijn bovenbenen, om mijn lichaam gerust te stellen en mezelf te kalmeren. Kortom: het was een grote zelfcompassieoefening on the spot.

Zie je wel, ik ben een slechte trainer!

Het verrassende effect was dat ik me gedurende de middag verbonden voelde met mezelf én met de groep. Tijdens de slotronde deelde ik iets over mijn proces en bedankte met name de mensen die in de weerstand hadden gezeten voor de kans die ze me hadden geboden om aanwezig te blijven, in verbinding met alles wat er is. Er ging een zucht van opluchting door de groep en na afloop kwamen enkelen naar me toe om me te bedanken voor mijn oprechtheid en het inzicht dat ik hen had gegeven. Het was een leerzame dag, maar ook doodvermoeiend. Ik was kapot.

Nog een voorbeeld

Na een individuele soul voice sessie eind augustus hoorde ik een tijdje niets van de klant. Toen ze twee maanden later later alsnog een tweede afspraak maakte, was ik dan ook blij en opgelucht. Ik had zin om dit keer het initiatief aan haar te geven en te zien wat daaruit voort zou vloeien. Het liep anders. Ze had deze afspraak met mij gemaakt, zo vertelde ze, om me te laten weten dat ze ontevreden was over de eerste sessie in augustus. Ik schrok en voelde mijn lichaam terugdeinzen bij haar woorden. ‘Ik heb het niet goed gedaan!’ flitste door me heen. Mijn bovenlichaam spande zich aan en mijn adem stokte. Een paar keer ademde ik bewust diep in en uit en bracht mijn aandacht naar mijn voeten op de grond. Daarna vroeg ik haar om me wat meer te vertellen over haar ontevredenheid. Ik ademde ondertussen compassie in voor mezelf en uit voor haar. Want dit was voor ons allebei heel vervelend. En ik luisterde naar haar ontevredenheid en teleurstelling over mij. Het was pijnlijk om toe te laten dat ik volgens haar tekort was geschoten (au!) en fouten had gemaakt (au!). Tegelijkertijd was het een bevrijdende ervaring om mezelf niet onmiddellijk te verdedigen, te vechten of af te sluiten. Er was ook geen zelfkritiek. Het was een intense sessie geweest waarbij ik had gegeven wat ik op dat moment te geven had en waarvan ik voelde dat het nodig was. Maar was het niet wat ze wilde. Zij had iets anders verwacht en vond dat ik over haar grenzen was gegaan. Ze had willen stoppen maar wist niet hoe. Mogelijk was ik vergeten om haar daar van tevoren expliciet over te informeren. En dat speet me voor haar. Ik had de sessie niet opgenomen dus er was geen honderd procent zekerheid.

Voor iemand die moeite had met het aangeven van grenzen vond ik het overigens een zeer moedige stap om deze afspraak met mij te maken, speciaal om haar onvrede te bespreken. Hoeveel makkelijker was het geweest om gewoon niets meer te laten horen en boosheid en onvrede met anderen te delen maar niet met mij? Ik complimenteerde haar voor haar moed en realiseerde me dat hier misschien wel een dieper liggende reden werd geraakt waarom de sessie was gelopen zoals deze was gelopen. Voor haar om te oefenen met het aangeven van grenzen en voor mij om te oefenen met het ontvangen van kritiek. Was het voor mij makkelijk om haar kritiek te ontvangen? Nee, absoluut niet, het deed zeer, maar het is wel zo realistisch dat ik niet alleen een geweldige trainer en coach te ben, maar ook iemand die niet altijd voldoet aan eenieders verwachtingen, een mens die fouten maakt en dingen vergeet.

Hoe meer ik de afgelopen periode zelf in het licht ben gaan staan, hoe meer mijn kwaliteiten worden gewaardeerd en geprezen. Tegelijkertijd lijkt het wel of ook mijn tekortkomingen veel meer opvallen, de fouten die ik maak, de momenten waarop ik niet goed afgestemd ben op degene met wie ik werk, de verwachtingen van anderen waar ik niet aan voldoe.
De les die ik te leren had was deze: kan ik, als een ander niet tevreden is over mij en me kritiek geeft, voelen hoe ik desondanks nog steeds goed genoeg ben en kan ik met een zacht en open hart aanwezig blijven? In verbinding met mezelf en met de ander. De liefdevolle wens die daaruit voortvloeit en die ik sinds anderhalve maand dagelijks uitspreek in mijn ochtendmeditatie is: ‘Mijn hart is zacht en open, ik ben genoeg.’

Er is een stuk uit de bergmeditatie waar ik de laatste tijd anders naar luister: ‘Soms is er lof, soms kritiek. Temidden van al deze veranderende omstandigheden gaat de berg gewoon door met zitten. De berg is de berg’ Betekent dit dat kritiek me helemaal niet meer raakt? Zeker niet, elke vorm van kritiek (onvrede, teleurstelling, weerstand), doet me pijn, of deze terecht is of onterecht. Wat er is veranderd is, is dat ik er niet meer zo bang voor ben, het is onderdeel van mijn bestaan, het hoort bij het leven. Dit wist ik natuurlijk allang, maar het verschil is dat ik het nu veel beter kan voelen.

Wat ik heb ervaren en geleerd is zo waardevol voor me dat ik de mensen die mij de afgelopen maanden kritiek hebben gegeven bij deze wil bedanken voor hun wijze levenslessen! Zonder hen had ik niet kunnen oefenen en mezelf dit grote cadeau van zelfliefde kunnen geven.

            Geen modder, geen lotus – Thich Nhat Hanh

 

Compassietraining voor Professionals in de zorg

Sinds het najaar van 2017 geef ik de 8-weekse zelfcompassietraining voor mensen die werken met mensen. Bijvoorbeeld huisartsen, psychologen, psychotherapeuten en andere zorgprofessionals die in hun werk regelmatig contact hebt met andermans emotionele en fysieke pijn.

Hoe zorg je goed voor jezelf in het bijzijn van andermans lijden, zodat je niet overbetrokken raakt, of ‘compassie-moe’?

Compassie voor jezelf is hierin van essentieel belang, zoals je in het vliegtuig eerst het zuurstofkapje over je eigen mond moet doen en daarna voor je kind zorgt.

De training volgt het originele programma van 8 wekelijkse/tweewekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en geeft je praktische handvatten in een veilige, professionele setting met collega’s.

Ik raad, als therapeut, de training aan voor ons als professionals alsook voor onze cliënten. We zijn immers allemaal mens, en als je iets leert in deze training is het dat je weer in leert zien dat we van oorsprong zoogdieren zijn die verbinding nodig hebben. De verbinding met jezelf is iets wat we vergeten. Misschien omdat we bang zijn wat we aantreffen. Hoe fijn dat je handvaten aangereikt krijgt om hier toch naar te kijken.
(Psychotherapeut)

 

Deze training heeft bij mij een gevoeld inzicht opgeleverd in de relatie met mezelf. Na een lange psychotherapie waarin de herkomst van mijn innerlijke criticus al heel duidelijk was geworden, zorgden de oefeningen uit de zelfcompassietraining ervoor dat ik een keuze heb, dat ik voor verzachting kan kiezen. Ik voel me meer thuis bij mezelf, ontspannen, slaap beter en het maakt me als partner ook zachter. Kortom: deze training heeft me veel gebracht!

(GZ-psycholoog)

Praktische informatie
Start: woensdagmiddag 7 november 2018
Minimaal 6, maximaal 8 deelnemers.
Klik hier voor aanmelden / meer informatie
Marlou Kleve (1969) is gecertificeerd mindfulnesstrainer 1e categorie, compassietrainer MBCL en certified MSC-Teacher.

Gelukkig zijn kun je leren

Na een middag wandelen door mistige duinen met een goede vriendin, rijd ik terug naar Amsterdam. Onderweg kijk ik gefascineerd naar de grijze lucht die als een grauwe deken boven de snelweg hangt. Ik zit lekker in mijn auto, luister naar mooie muziek en voel me intens tevreden. Ineens is het er: een warme golf borrelt omhoog vanuit mijn buik, tranen springen in mijn ogen en ik barst in snikken uit achter het stuur. Het overvalt me, deze tranen. Het zijn tranen van geluk. Het maakt kennelijk niet uit hoe somber het weer is, ik voel me op dat moment immens gelukkig, ik heb zóveel om dankbaar voor te zijn: een vrije dag, wandelen in de natuur, een vriendin met wie ik me verbonden voel, een auto waarmee ik kan gaan en staan waar ik wil, muziek waar mijn hart van openspringt en het vooruitzicht op een avondje thuis, lekker in bad. Wat een rijkdom!

Denken vanuit overvloed of gebrek

Een rijkdom die er ook uit bestaat dat ik werkelijk blij en dankbaar kan zijn voor alles wat ik wel heb, in plaats van mijn aandacht te richten op alles wat ik niet heb, wat er mist in mijn leven. Door onze programmering op veiligheid en overleven heeft ons brein van nature de neiging om de aandacht te richten op negatieve dingen en onszelf voortdurend  te vergelijken met anderen die slimmer, mooier of succesvoller (lijken te) zijn. Voor je het weet leef je als gevolg daarvan in een heel ander verhaal. Ik had op datzelfde moment bijvoorbeeld enorm kunnen balen van het sombere weer, uitgerekend op mijn vrije dag, terwijl andere mensen wél zon hebben op hun vrije dag. Ik had me eenzaam kunnen voelen omdat die vriendin terug ging naar haar man en kinderen en ik naar een leeg en koud huis waar niemand op me wachtte. Zij was op de fiets al bijna thuis, terwijl ik nog een uur moest autorijden naar een drukke stad, op zoek naar een parkeerplek. Wat een armoe!

Dankbaar maakt gelukkig

Onze neiging is om te klagen: “Had/was ik maar…, dán was ik gelukkig’, of maar wat blijkt? Het werkt precies andersom. Uit onderzoek blijkt dat de volgende drie factoren bepalend zijn voor onze mate van geluk:

  • De keuze om vriendelijk en vrijgevig te zijn
  • Het vermogen om je situatie in een positiever licht te zien
  • Het vermogen om dankbaar te zijn
Oefening baart kunst. Echt waar.

Voor wie mijn boek Hartvol gelezen heeft, weet dat ik echt niet altijd zo positief en dankbaar in het leven heb gestaan. Ik kon overal wel een minpunt bij verzinnen en er was altijd wel iets waardoor ik niet helemaal of helemaal niet tevreden was. Ik had dus veel om mee te oefenen… en ik oefen elke dag. Telkens als ik in de gaten heb dat mijn brein de wantrouwige, negatieve kant op gaat met oordelen, zelfmedelijden of denken vanuit tekort, probeer ik mijn aandacht te richten op die andere kant, het positieve.

Omdraaien van denkpatronen is niet hetzelfde als liegen. Je verlegt alleen het accent. Je verandert ‘wat heb ik niet’ naar ‘wat heb ik wél’. Aan jou de keuze door welke bril je wilt kijken: een sombere, of een zonnige. Het is beide even waar of onwaar, wat je wilt. Mijn leven ziet er in ieder geval een stuk zonniger uit sinds ik van bril veranderd ben. En nu mag ik daar de vruchten van plukken, omdat er op elk moment wel iets is om dankbaar voor te zijn, de geur van een bloem (ook als het een lelie is), het geluid van hagelstenen die op straat kletteren (ook als ik er middenin zit, dankbaar voor een plekje om te schuilen), de schilders die ’s ochtends vroeg de steigers van mijn huis opklimmen en zingend aan het werk gaan (en me daarmee wakker maken).

Dankbaar voor overvloed

Kan ik ook dankbaar zijn voor de overvloed die momenteel in mijn leven is? Voor mij is dit soms een behoorlijke oefening in mogen ontvangen. Mijn trainingen zitten vol en aanmeldingen blijven binnenstromen. Vaak hoor ik dat nieuwe cursisten zijn getipt door jullie, die al eerder een training of coachtraject bij me volgden. DANK! Regelmatig oefen ik hier met het omdraaien van gedachten, want voor ik het weet hoor ik mezelf denken: “Dit is teveel, ik kan al het werk niet aan, hoe lang gaat dit nog zo door?” Ik draai het om door erbij stil te staan hoe fijn het is dat ik het vertrouwen krijg van zoveel cursisten en coachees, dat ik blij ben dat ik dit werk mag doen en dat het extra werk me de gelegenheid geeft om de financiële dip als gevolg van het schrijven van het boek te boven te komen. En ja, hoe drukker het is, hoe bewuster ik mijn vrije tijd plan. Ik neem meer pauzes en vrije dagen :).

Ik ontvang veel positieve reacties van lezers, die me vertellen dat Hartvol veel voor hen betekent. Ze waarderen het dat ik mijn persoonlijke ervaringen deel en vertellen me hoe de oefeningen hun werk doen, dat ze aardiger en liefdevoller worden naar zichzelf en anderen. WAUW! En dan heb ik het nog niet eens gehad over de app-berichten, bossen bloemen, persoonlijke kaarten en cadeaus die ik van jullie ontvang tussendoor of aan het eind van een traject of training. Mijn huis staat er vol mee: dank, dank, dankjulliewel! Soms moet ik dan weer even omdraaien, dan sluipt bijvoorbeeld deze negatieve gedachte erin: ‘Heb ik dit allemaal wel verdiend?” Wat me op zo’n moment helpt is dat ik me realiseer hoeveel mensen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van mijn talenten en kwaliteiten. Ik dank mijn ouders, vrienden en alle leraren zonder wie ik nu niet zou zijn wie en waar ik ben. En ja, ik verdien het om te mogen oogsten wat ik de afgelopen jaren heb gezaaid.

De kracht van dankbaarheid is dat het positieve emoties genereert en een gevoel van verbondenheid opwekt, kortom: gelukkige mensen zijn niet per se dankbaar, maar dankbare mensen zijn wél gelukkig!

Wil je ook gelukkig zijn, oefen dan elke dag met dankbaarheid. Benoem ten minste drie dingen waar je dankbaar voor bent en herhaal dat dagelijks. Zorg ervoor dat je niet steeds dezelfde dingen benoemt, zo ‘dwing’ je jezelf om creatief te zijn en ook dankbaar te zijn voor kleine dingen. Begin nu:

                            Waar ben jij dankbaar voor vandaag?